Privacy verklaring KVW Neer

 

WEBSITE             https://kvwneer.nl

 

POSTADRES        Hammermolen  12, 6086 BR, Neer

 

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Stichting KinderVakantieWerk Neer  verwerkt persoonsgegevens van personen doordat zij deelnemen aan een door ons georganiseerd evenement. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Naam huisarts
  • Foto's gemaakt tijdens de activiteiten van KinderVakantieWerk Neer

 

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

 

Stichting KinderVakantieWerk Neer bewaart de deelnemer zijn persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar nadat de deelnemer voor het laatst heeft deelgenomen aan een door ons georganiseerd evenement.

 

 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Stichting KinderVakantieWerk Neer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de deelnemer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 

FOTO´S

 

Bij activiteiten van Stichting KinderVakantieWerk Neer worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt waarop de kinderen en/of vrijwilligers welke die dag aanwezig zijn, mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor onze website en social media. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. KVW Neer gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een ouder van het kind of vrijwilliger desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

 

 

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

 

Stichting KinderVakantieWerk Neer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KinderVakantieWerk Neer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kvwneer.nl

 

 

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

 

Stichting KinderVakantieWerk Neer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kvwneer.nl